Pomiary elektryczne Białystok

Oferujemy kompleksowe usługi z zakresu pomiarów instalacji elektrycznej w skład których wchodzą:
- oględziny stanu instalacji;
- badanie ciągłości i rezystancji przewodów ochronnych;
- pomiar impedancji pętli zwarciowej;
- pomiar rezystancji izolacji przewodów;
- pomiar parametrów zabezpieczeń wyłączników różnicowo - prądowych;
- pomiar rezystancji uziemień i instalacji odgromowych;
- pomiar natężenia oświetlenia;
- pomiary parametrów elektrycznych silników;

EMONTER: Pomiary elektryczne - Bielsk Podlaski, Białystok

pomiary Białystok